Idag skriver Olof och Sara i Kyrkans Tidning. Rubriken är: Ge bättre stöd åt tankesmedjor. Två citat ur texten:

När engagemanget bubblar är det angeläget att Svenska kyrkans organisation uppmuntrar och stödjer sådana initiativ, på alla nivåer.

 

Att det idag bubblar i Svenska kyrkan, i den organisatoriska strukturen och på andra sätt, är glädjande och hoppfullt. Man behöver inte gilla allt som sägs för att gilla att det sägs.