Den 12 november 18.00 är det panelsamtal på Folkuniversitetet i Göteborg:

Har skolan ansvar för att förmedla en viss syn på relationen mellan religion och vetenskap? Vilken bör den synen i så fall vara? Är det önskvärt att nå konsensus om hur denna relation bör uppfattas?

Det pågår en angelägen debatt om relationen mellan religion och vetenskap såväl inom landet som internationellt och då inte minst utifrån skolans roll i sammanhanget. I den nya läroplanen för gymnasieskolan, GY11, har en analys av denna relation skrivits in som ett obligatoriskt innehåll i kursen Religionskunskap 1, vilken alla elever läser. Vilka utmaningar och möjligheter medför detta?

 

I panelen medverkar:  Fredrik Sjögren, fil dr i statsvetenskap vid Högskolan Väst, Jonna Bornemark, fil dr i filosofi vid Södertörns högskola och Sara Blom från Tankesmedjan Areopagen.

Kvällen är gratis, men man bör anmäla sig. Det gör du här.