Stefan Löfven talade i helgen till socialdemokratiska kyrkopolitiker. Och här och där hörs röster om partipolitik och Svenska kyrkan. Tre borgerliga nomineringsgrupper har bytt namn för att göra skillnaden tydligare från moderpartierna. Det gäller dock att hålla isär olika frågor när man funderar kring de politiska partiernas roll i Svenska kyrkans valda organ. Om vi håller oss till socialdemokratin för att illustrera:

  • En fråga är om socialdemokratiska partiet har ett intresse av att vara en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Denna fråga handlar främst om vad som är bra eller dåligt för partiet
  • En fråga är om Svenska kyrkan ska ha den demokratiska struktur som den har idag. Om man menar det bör det stå fritt för alla grupper, däribland riksdagspartier, att forma nomineringsgrupper.
  • En fråga är om man vill att den socialdemokratiska nomineringsgruppen ska få många eller få röster när det är val i Svenska kyrkan. Utifrån det kan man dra slutsatser om vilken nomineringsgrupp man vill kampanja för och rösta på.

Som jag ser det är inte bekymret att det finns nomineringsgrupper som vill ställa upp när det är val i Svenska kyrkan, eller att det finns personer som vill ge av sin tid och engagemang i Svenska kyrkans olika organ. Bekymret är snarare att några inte vill eller har möjlighet att engagera sig på det sättet.

Och en fråga är naturligtvis på vilket sätt Svenska kyrkan skulle kunna ha en organisation som gjorde det lättare för den som önskar att engagera sig och vara med och påverka. Men det är en annan fråga än att Stefan Löfven och socialdemokraterna önskar ha en roll i den framtida kyrkopolitken.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen