Jag minns första gången jag skulle rösta i kyrkovalet. Då var jag inte kyrkligt aktiv. Men intresserad. Jag spanade i lokaltidningen för att utröna vilket av nomineringsgrupperna/partierna jag skulle rösta på. Men medias bevakning av kyrkovalet var obefintlig. Jag gav dock inte upp. På valdagen gick jag till vallokalen, jag planerade rymligt med tid, och hade för avsikt att prata med de representanter som står utanför lokalen för att se vad de gick till val på för frågor. Och sedan bestämma mig. Kanske inte optimalt, men ändå en rätt bra plan tyckte jag själv. (Detta var ju före google:s tid).

När jag kommer till vallokalen fanns endast en grupp representerade utanför (minns inte vilken). Och hör och häpna – de ville inte berätta vad de hade för hjärtefrågor. För eftersom de andra grupperna inte var representerade skulle det bli orättvist.

Så jag röstade blankt. Vad skulle jag göra?

I Kyrkans tidning 31/31 väckte Carina Etander Rimborg (POSK, informatör och kyrkomötesledamot) frågan om att nomineringsgrupper inte välkomnats som utställare på Världens fest 2010. Idag kom det ett svar i samma debattforum från Helén Ottosson Lovén (generalsekreterare Svenska kyrkan). Svaret innehåller i korthet att nomineringsgrupper är viktiga och att styrgruppen för Världens fest 2012 ”gjort bedömningen att det inte är möjligt med utställning för nomineringsgrupperna denna gång”. Ett svar som gör att jag fortfarande blir sittande med en mängd frågetecken. Självklart är det upp till arrangören att göra en bedömning. Frågan är hur bedömningen gjordes.

Senaste gången det var val i Svenska kyrkan var jag lite mer insatt från början. Dessutom kunde jag använda internet och läsa vad olika nomineringsgrupper gick till val på, på olika nivåer. Och hitta kandidater som jag hade förtroende för. Det tog mig några timmar vid datorn.

Tänk att det finns medlemmar i vår kyrka som, trots den uppförsbacke jag tror att det ofta innebär, vill lägga tid och engagemang på att vara och kandidera till att vara förtroendevalda. Alla som gör detta bör ha en stor eloge. Heja förtroendevalda!

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen