Den kontroversiella utställningen Body Worlds har kommit till museet Tom Tits i Södertälje. Anatomiprofessorn Gunther von Hagens utställning har turnerat världen runt, fascinerat och upprört. Utställning ska lära oss om hur kroppen fungerar. Man får bl a se avskalade människokroppar som gitarrspelare, fotbollsspelare och t o m i samlagsställning. Det som upprör är att professorn använt riktiga kroppar från avlidna människor. Eftersom kropparna donerats ser han inget anstötligt i detta. Tom Tits öppnar utställningen även för barn, om föräldrarna är med.

I urkyrkans tid blev en av trons konsekvenser att man behandlade den döde respektfullt. Det hängde ihop med både människosyn och tanken på kroppens uppståndelse. Begravningsakt och griftefrid blev ett tecken på respekt inte bara för den döde, utan också för Gud. I kontrast till gnosticismens kroppsförakt och vurmande enbart för det andliga, betraktade de kristna också kroppen som en del av Guds avbild och ett tempel för den helige Ande. Detta förhållningssätt har sedan dess alltid varit en självklarhet inom kristendomen. När människans anatomi kan illustreras lika lätt med konstgjorda kroppar, förskjuts fokus i Body Worlds från anatomi till dödsfrosseri. Gunther von Hagen försvarar sig med att alla kroppar är donerade. Men äger människan verkligen sig själv? Det kristna svaret är att jag är Guds, och allt jag har i livet får jag förvalta. Det är denna grundsyn som gör att vi kan tala om livets okränkbarhet. Utställningen på Tom Tits vill få oss att fascineras över människans komplexitet, men bygger samtidigt in ett människoförakt.

Jag är gärna med och fascineras över människans storhet, men flådda lik visar mig snarare än helt annan, och mycket mörkare sida av människonaturen.

Markus Leandersson , präst i Falkenberg