Debatt-sidan i dagens Göteborgs-Posten lyfter bland annat integrationsminsiter Erik Ullenhag frågan om Religionsfrihetens betydelse. Debattinlägget är synnerligen angeläget mot bakgrund av att såväl islamofobiska som antisemitiska rörelser växer i hela Europa.

Den svenska relgionsfrihetslagstiftningen är ung, endast 250 år. Dess existens, som både handlar om att ha rätten till att utöva religion, och att avstå är väl värd att försvara. Rädsla och okunskap är dess största hot. Alla goda krafter behövs i detta arbete. En sekulär stat, är precis som debattörerna framhäver en förutsättningen!

Susanne Rappmann, präst i Värö, Bua och Stråvalla