Tankesmedjan Areopagens första halvår har bara enstaka dagar kvar, och det är dags att summera.

Under 2012 års första 6 månader har vi haft 2 arbetsdagar. Olof och Sara har träffats många fler gånger, mail har utväxlats, telefonsamtal har ringts, sökningar har gjorts. Så ser ”arbetet” ut, mycket snack, en del skrivande, funderande, kollande av uppgifter och underlag. Utmaningen är att få snacket att bli något, i form av texter och inlägg som når ut. Tankesmedjan Areopagens idé är ju att vara en teologisk röst i det offentliga samtalet.

Under första halvåret har vi publicerat följande:

Dessutom har det skrivits om Tankesmedjan Areopagen: ”Ny tankesmedja vill ge hetta och kyla”, s. 28-31, Tidskriften Korsväg, 2-2012, av Kristine Årlöv.

Och på hemsidan har många blogginlägg skrivits.

Det finns framförallt två saker som våren 2012 inte har inneburit:

Den ena handlar om organisation och finansiering. Vi har inget stöd eller finansiering. Och vi har ingen formell organisation, utan är ett löst sammansatt nätverk. Hur ska Tankesmedjan Areopagens form se ut och hur ska vi hitta tid och resurser för det vi vill göra?

Det andra är hur den teologiska reflektionen och samtalet ska kunna involvera fler än medarbetarna och den teologiska referensgruppen. Idealt vill vi vara ett öppet sammanhang där alla som vill kan vara med och bidra. Hur skulle det kunna se ut? Särskilt med tanke på våra begränsade resurser? Hittills har vi kommentarsmöjlighet på bloggen, där det också finns en bloggkategori för insänt material. Vid midsommar fick och la vi ut det första bidraget där. Vi finns på facebook och twitter och vi planerar att under hösten göra en del av en arbetsdag öppen för alla som vill.

Har du tankar eller idéer om dessa båda frågor, eller något annat – hör gärna av dig!

Kanske är någon nyfiken på att det i rubriken stod ”bokslut” men att vi inte sagt något om pengar. Det beror helt enkelt på att Tankesmedjan Areopagen (just nu) är ett helt ideellt nätverk. Det finns ingen styrelse, inga pengar, ingen kassabok. Därför är vårt ”bokslut” helt enkelt att tala om vad vi gjort.

Sara Blom och Olof Bäckersten, Tankesmedjan Areopagen