I helgen läste jag en kort notis om våldsamma protester vid textilfabriker i Bangladesh, vilket föranleder följande tankeexperiment. Men först lite bakgrund.

LO-TCO Biståndsnämnd har bakgrundsinformation om arbetsförhållanden i Bangladesh, och den fackliga situationen. Man skriver bl.a.

Lönerna för textil- och klädarbetare i Bangladesh är lägre än i något annat land. En orsak till de låga lönerna är att landets inhemska företagare inom branschen hävdar att de inte har ekonomiskt utrymme för högre löner. Ofta skyller de i sin tur på att de är utsatta för ekonomisk press från de utländska företag som beställer varorna och som enligt dem inte är beredda att betala mer.

Jag skummar också ett examensarbete från journalisthögskolan (GU) om textilindustrin i Bangladesh och de billiga kläder som vi kan köpa här i Sverige, tillverkade i Bangladesh. I inledningen skriver man: Kläderna som arbetarna producerar säljs i länder som Sverige till låga priser. Kläder har blivit en slit och släng-vara.

Lösningen på problemet brukar presenteras så att konsumenter ska sätta press på västerländska företag så att förhållandena förbättras, konsumenter ska fråga efter rättvisemärkt och ”rena kläder”. Och politiker ska driva på med lagstiftning och bistånd. Stöd ägnar sig också de fackliga organisationerna åt. Allt detta är bra.

Men, nu till tankeexperimentet. Ett tankeexperiment går ut på att tänka igenom en hypotetisk situation för att begrunda dess konsekvenser. Det behöver inte vara möjligt att genomföra experimentet, eller ha för avsikt att göra det. Det mest berömda tankeexperimentet kommer från fysiken: Schrödingers katt.

Detta är dagens tankeexperiment:

Tänk dig att textilarbetares fackföreningar i Sverige (eller Europa) och Bangladesh går ihop till en enda organisation. Vad blir konsekvenserna?

Och ett ytterligare tankeexperiment:

Tänk dig att Svenska kyrkan och Mekane Yesus kyrkan i Etiopien (de två största, ungefär lika stora, lutherska kyrkorna i världen) gör en gemensam budget för 2013.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen

Bilden föreställer en kyrka i Chencha i södra Etiopien. Här drömmer man om och sparar till att kunna borra efter vatten i anslutning till kyrkan.