I Göteborgs-Postens artikeln idag, ”Ge eller inte – ett svårt val”, blir Marika Palmdahl intervjuad. Artikeln handlar om dilemmat att ge eller inte när vi ser någon som tigger. Marika säger bl.a.:

Vi mår lite dåligt när vi inte ger och jag tror att det i grunden är en sund reaktion. Vi måste våga se. Om vi helt stagnerar och bara tänker att ”det här är inte mitt problem” då har vi inget hopp om en gemensam framtid kvar.

Marika är med i den teologiska referensgruppen för Tankesmedjan Areopagen och skrev i april debattartikeln ”Vi kan göra mer för den som tvingas tigga” tillsammans med undertecknad.

Sara Blom