Det är hoppfullt att det nu förs ett samtal om tiggarna på våra gator. Och att det samtalet rymmer en önskan att förbättra situationen (snarare än gatubilden). Att de verkar bli fler och yngre är oroväckande och en tydlig signal att vi som samhälle behöver göra något åt detta.

I GP:s reportage igår finns åtminstone en som kommit hit genom att betalar någon som lurat henne. Det är mycket positivt att polisen på nytt kommer att undersöka detta. Om ny lagstiftning behövs för att komma åt sådant, utan att straffa den som redan är i kläm, kan det vara en väg att undersöka. I GP:s artikel uppger dock två citypoliser att de flesta kommer i egna bilar, vilket tyder på egna initiativ och önskan att påverka sin situation.

Idag diskuterar GP perspektivet från oss som går förbi eller ger. Om det är rätt eller fel att ge är en omöjlig fråga. Jag väljer mella två dåliga alternativ (ge eller inte ge) som båda kan vara hur fel som helst. Och det som jag tror att de behöver, en väg framåt, en möjlighet att försörja sig själva, kan jag inte ge.

De flesta av oss önskar säkert ett samhälle där vi ”tar hand om dem som vill och behöver hjälp” som en av de tillfrågade i gatuvimmlet säger. Så ser det ju tyvärr inte ut för många av de fattiga européer som vistas i Göteborg och andra städer i Sverige, tigger, spelar eller försörjer sig med svartjobb. De omfattas inte av sociallagstiftningen.

Vi behöver fortsätta prata om detta. Söka efter lösningar. Prestigelöst prova olika möjligheter. Jag hoppas att det samtal vi nu ser i media är ett första glimmande ljus i tunneln. Nu håller vi samtalet igång, och tappar inte bollen!

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen

De andra två artiklarna som jag nämner är ”Så tigger de ihop pengarna” 2012-06-15 och ”Ge eller inte – ett svårt val” 2012-06-16, men hittar inte dem på gp.se