Under rubriken ”Rör inte vår samfällighet” skriver fyra kyrkoherdar och fyra kyrkorådsordföranden en debattartikel om Göteborgs kyrkliga samfällighet och strukturutredningen.Publicerad hos kyrkans tidning.

En av kyrkoherdarna är Maria Ottensten som är med i Tankesmedjan Areopagens teologiska referensgrupp.