I kölvattnet efter Uppdrag gransknings program då några av Sveriges moskéer granskades skriver Marika Palmdahl om att debatten bör lyfta fram kvinnorna: ”Vi måste våga se de slagna och utlämnade kvinnorna”. Artikeln är publicerad på svtdebatt.