Så har då Janne Josefsson och medarbetare på Uppdrag granskning gjort det igen.
Denna gång har ett antal imamer ertappats med skägget i brevlådan. Den policy som ett antal moskéer har utåt, rimmar illa med de råd som ges inåt till två kvinnor som kommer för att söka hjälp kring frågor om äktenskaplig samlevnad.
Imamernas budskap framför den dolda kameran och mikrofonen avslöjar en rad förkastliga åsikter rörande manligt och kvinnligt. I strid med gällande svensk lagstiftning försvaras månggifte och hustrumisshandel relativiseras och trivialiseras.
Hur kommer detta TV-program att tas emot?
Självklart välkomnas det av den grupp som är starkt kritisk till Islam och den muslimska invandringen. Andra lär hävda att det är fel i sig att sända ett program som detta eftersom det spär på islamofobin. En sund reaktion kommer från vice ordförande i Stockholms islamiska förbund, Abdallah Salah. Han uttrycker tacksamhet mot TV-teamet, ett tack för att de avslöjar missförhållanden. Förmodligen är han inte lika glad över att programmet sänds eftersom förtroendet för hans sammanhang har rubbats.
Vad har då bevisats med detta program?
Jo, att ett antal imamer har grumliga och otrevliga åsikter samt att de använder sin position till att påverka människor i en riktning som går tvärs emot rådande lagstiftning och grundläggande värderingar i det svenska samhället. Däremot – och här må vi sansa oss – säger programmet inte att muslimska män i allmänhet slår eller våldtar sina fruar. Dessa företeelser sprider sig naturligtvis jämnt mellan olika grupperingar och här vi står inför det största problemet; att de avslöjade imamernas åsikt, att mannen förfogar över kvinnan, troligen delas av en stor del av världens befolkning, oavsett religion och etnicitet.
Just därför är det så viktigt med avslöjanden som det aktuella.
Sanningen skall göra er fria!

Martin Lindblad, TK, Präst