Jag har en god vän som heter Kent Wisti. Han har en tid fått satirteckningar publicerade hos Seglora smedja. Nu har han valt att ta en paus på grund av vad han uppfattar som elaka påhopp. Han lämnar scenen med en antydan om att debattklimatet i Svenska kyrkan är på sandlådenivå (http://seglorasmedja.se/post12507/wisti-tar-paus/).

Tankesmedjan Areopagen startades för att vi ville försöka stimulera till teologisk reflektion. Många andra är ute i samma ärende, och får större medialt genomslag, så utgångspunkten var inte att vi nu skulle slå världen med häpnad. Vi tänkte bara att samtalet kan vinna på att fler röster deltar. Kent Wisti har dragit en annan slutsats. Om jag inte drar mig ur kommer samtalet bara urarta ännu mer.

Jag tar inte här ställning till om Kents reaktion är berättigad eller ej. Min reflektion är bara att det är lätt att säga att mångfald behövs. Det är svårare att ge plats åt de röster man ogillar. Svårast är att fortsätta tro att också sådana röster bottnar i genuint goda intentioner.

Olof  Bäckersten, Tankesmedjan Areopagen