Vocem iucunditatis är Bönsöndagens latinska namn och det är hämtat från Jes. 48:20 Berätta med jubel.

Rogate är evangeliebokens namn och det betyder bed (Joh. 16:24). Denna beteckning kommer av att dagarna mellan Bönsöndagen och Kristi himmelsfärd kallas för Rogationsdagar – böndagar eller gångedagar – då man ber för en god årsväxt. Förr i tiden gick man också i vårt land runt i procession och bad om god skörd. Detta motiv finns i en av sommarpsalmerna

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.

Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.

Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.

Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.

Sv ps 199:5

I sin stora katekes skriver Martin Luther

Vi ska komma ihåg att bönen är det enda skydd vi har. Vi är alltför svaga gentemot djävulen, som ställer sig i vår väg med sin makt och sitt anhang. De onda makterna skulle mycket väl kunna trampa oss under sina fötter . . . Till vårt skydd har de bedjande liksom rest en mur av järn mot de mord och uppror med vilka djävulen har försökt besegra oss och evangeliet.

Bönen i Jesu namn skiljer sig från alla andra böner. I Jesu namn är uppståndelse och liv, kraft och seger. Bönen i Jesu namn förankrar oss i den verkligheten. Därför är bönen i Jesu namn lika viktig för vårt andliga liv som syret är för vår jordiska kropp.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg