Mitt rike hör inte till denna världen, säger Jesus när han står inför Pilatus. (Joh.18:36). Guds rike kan inte pekas ut på kartan, det är av ett annat slag men ändå fullt verkligt.

Det är verksamt mitt ibland oss och i människors hjärtan.

Denna söndag handlar det om detta rikes utbredande, om trons växt. Martin Luther skriver i Kyrkopostillan:

Vad är nu detta för rike och hur regeras det? Det visar han när han säger: Den helige Ande skall överbevisa världen. Det skall inte vara ett rike som upprättas på världsligt sätt och styres genom mänsklig vishet och makt, lag och ordning. Det skall istället vara ett den helige Andes rike, där Kristus i osynligt mått regerar, inte med yttre eller kroppslig makt utan endast genom ordet, som den helige Ande skall predika för att på så sätt utföra sitt verk i människornas hjärtan.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg.