En utmaning.

I tidigare bloggposter har jag gjort några begreppsdefinitioner och positionsbestämningar och avslutar nu med den utmaning vi har.

Utmaningen är

Ja till engagemang för ett gott samhälle

När jag hävdar att religion är bra för samhället, är det en påstående som inte bara riktas till dem i vårt samhälle utan religiös tro. Det i riktas i lika hög grad till oss dem som delar den kristna tron eller har en annan tro.

Våra församlingar löper stor risk att bli inneslutna i sig själva. Det är en stor risk att de blir sig själva nog och odlar en må-bra-kultur; samhällsandan präglas i hög grad av den.

De som tror att Gud skapat världen och skapat människan till sin avbild är kallade att se människan i första hand så. Varje människa skall behandlas och bemötas med värdighet. Därför är det ett ansvar för var och en – inte minst för dem som har en tro – att engagera sig för ett gott samhälle där alla kan vara trygga, utvecklas efter sin egenart och leva ett gott liv.

Jag menar alltså att

Religion är bra för samhället. Den är garanten för att samhället inte spårar ur till en marknadsdiktatur där penningen är guden och den ekonomiska vinstmaximeringen det yttersta målet. Vill man leva i ett demokratiskt och sekulärt samhälle med mänskliga fri- och rättigheter är ett sekulariserat samhälle ett verkligt hot. Detta hot motverkas bäst av att den sekulära staten rymmer livskraftiga religiösa gemenskaper. Religion är inte bara en privatsak. Därför skall vi bejaka den sekulära staten men motverka ett sekulariserat samhälle.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg