Några begreppsdefinitioner och distinktioner

Kanske kan religion vara bra för en enskild människa men hur det än är med den saken är  religionen först och sist en privatsak.

Denna uppfattning är förhärskande i vårt samhälle. Det hävdas med emfas, att det svenska samhället skall vara livsåskådningsneutralt. Om detta råder stor enighet men det behöver inte leda till den slutsatsen, att religionen enbart skall vara en privatsak.

När det sägs att religion inte bara är en privatsak utan dessutom att den också har en väsentlig plats i samhällslivet, kan det väcka farhågor om förtryck och förföljelse av oliktänkande som naturlig följd. Man ser i förlängningen att det demokratiska samhället är hotat av en samhällsstruktur dikterad av religion med totalitära drag.

Jag menar att dessa farhågor inte alls behöver bli verklighet. Jag menar tvärtom att religionen är bra och nödvändig för den sekulära staten, eftersom religionen värnar demokratin och befrämjar mänskliga fri- och rättigheter. Eftersom jag är präst i Svenska kyrkan, är det ur detta perspektiv jag framför mina synpunkter, även om jag menar att resonemanget har en vidare giltighet.

I tre bloggposter vill jag resonera kring att religionen är något gott i samhället. I denna bloggpost gör jag några begreppsdefinitioner, för att i en senare göra några positionsbestämningar. Jag avslutar med en bloggpost om den utmaning resonemanget innebär.

Men först, alltså, något om

Sekulärt och sekulariserad, stat och samhälle

När religionens plats i samhället diskuteras är det många begrepp som är i svang. Det kan leda till språkförbistring, eftersom olika debattörer lägger in olika saker i ett och samma begrepp eller benämner en och samma sak med olika ord.  Därför är det på sin plats med definitioner av några begrepp.

Med sekulär avser jag den juridiska lagstiftningen. Denna skall inte styras av religiösa motiv utan vara livsåskådningsmässigt neutral så att den kan omfattas av alla och ge alla ett skydd oavsett vilken livsåskådning den enskilde omfattar.

När jag t.ex. säger att samhället är sekulariserat, menar jag att religiösa bilder och uttryck försvunnit ur allmänhetens medvetande.

Med begreppet stat menar jag det allmänna vad gäller den juridiska lagstiftningen, till skillnad från samhälle som jag använder för att uttrycka det gemensamma vad gäller livet.

Med dessa begreppsdefinitioner som bakgrund kommer jag i kommande bloggpost göra några positionsbestämningar.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg.

För några dagar sedan skrev Göran Rosenberg en understreckare om religion och politik: Religion och politik lika med sant.