Månad

maj 2012

En kyrka med strömmen?

Har funderat mer på detta att vara relevant eller, som man också kan uttrycka det, att följa med sin tid eller, om man är mer skeptisk till fenomenet, att följa med strömmen. Jag skrev om detta i mitt förra blogginlägg…. Fortsätt läsa →

Är problemet svenskens kunskapsluckor?

Tänker fortfarande på en forskningsrapport som presenterades i senaste numret av Kyrkans tidning (http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/kunskapen-om-kristen-tro-tunnas-ut). Slutsatsen verkar vara att staten borde ha finansierat kristendomsundervisning i kyrklig regi, när kristendomsämnet togs bort ur skolans läroplaner på 60-talet. Då hade vi sluppit dagens… Fortsätt läsa →

Estelles dop kan alla glädjas åt?

Estelles dop kan alla glädjas åt, läser jag i Dagen (http://www.dagen.se/nyheter/-estelles-dop-kan-alla-gladjas-at-/). Glädjedödaren i mig är inte så säker. Det finns en historia där Svenska kyrkan var nära lierad med kungamakten. Det är svårt att inte bli påmind om dessa historiska… Fortsätt läsa →

Marika Palmdahl på svtdebatt

I kölvattnet efter Uppdrag gransknings program då några av Sveriges moskéer granskades skriver Marika Palmdahl om att debatten bör lyfta fram kvinnorna: ”Vi måste våga se de slagna och utlämnade kvinnorna”. Artikeln är publicerad på svtdebatt.  

Om Göteborgs kyrkliga samfällighet

Under rubriken ”Rör inte vår samfällighet” skriver fyra kyrkoherdar och fyra kyrkorådsordföranden en debattartikel om Göteborgs kyrkliga samfällighet och strukturutredningen.Publicerad hos kyrkans tidning. En av kyrkoherdarna är Maria Ottensten som är med i Tankesmedjan Areopagens teologiska referensgrupp.    

En kyrka för etniska svenskar?

Senaste tiden har det pratats en del om etniska svenskar mitt i livet. Människor ska bo i ett geografiskt definierat område och tala samma språk och ha ungefär samma vanor och värderingar. Helst ska åtminstone farföräldrarna ha sina rötter på… Fortsätt läsa →

Mellan skål och vägg…

Så har då Janne Josefsson och medarbetare på Uppdrag granskning gjort det igen. Denna gång har ett antal imamer ertappats med skägget i brevlådan. Den policy som ett antal moskéer har utåt, rimmar illa med de råd som ges inåt… Fortsätt läsa →

Debattklimatet i Svenska kyrkan

Jag har en god vän som heter Kent Wisti. Han har en tid fått satirteckningar publicerade hos Seglora smedja. Nu har han valt att ta en paus på grund av vad han uppfattar som elaka påhopp. Han lämnar scenen med… Fortsätt läsa →

Bönen

Vocem iucunditatis är Bönsöndagens latinska namn och det är hämtat från Jes. 48:20 Berätta med jubel. Rogate är evangeliebokens namn och det betyder bed (Joh. 16:24). Denna beteckning kommer av att dagarna mellan Bönsöndagen och Kristi himmelsfärd kallas för Rogationsdagar… Fortsätt läsa →

Färdiga paket?

Biskopen Per Eckerdals ärende i det nyligen utkomna herdabrevet är att betona att den kristna tron handlar om livets grundläggande realiteter och inte om att ge tillfällig sinnesrörelse. Att den kristna tron inte är ett fritidsintresse i en må-bra-kultur, utan… Fortsätt läsa →

Vetenskap och religion ännu en gång

På Newsmill förklarar Patrik Lindenfors varför religion och vetenskap är oförenliga (http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/04/d-rf-r-r-vetenskap-och-religion-of-renliga). Huvudargumentet verkar vara att religion inte är vetenskap. Så långt håller jag med. Jag håller även med honom om att man kan kritisera dem som avfärdar evolutionsteorin utifrån… Fortsätt läsa →

Andens rike i människornas hjärtan

Mitt rike hör inte till denna världen, säger Jesus när han står inför Pilatus. (Joh.18:36). Guds rike kan inte pekas ut på kartan, det är av ett annat slag men ändå fullt verkligt. Det är verksamt mitt ibland oss och… Fortsätt läsa →

© 2019 — Drivs på WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑