I påsktid påminns vi om att uttrycket nu kan sägas med den allra djupaste innebörden. Jesu uppståndelse från de döda förändrar allt och gör allting nytt. I Kristus finns en väg till livet.

Jag skall se er igen, säger Jesus i evangeliet, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

I Huspostillan säger Martin Luther:

Det är också något ljuvligt, att Herren förklarar för lärjungarna vad för en glädje de skall få erfara. Jag, säger han, skall se er åter.

 

Detta uppfylldes på påskdagen, då de såg honom i ett nytt och evigt liv. Så ser Kristus också till oss, och vårt hjärta gläder sig, när vi betraktar hans uppståndelse, och ser, hur han oss till godo har övervunnit synd, död och djävul för att vi genom honom skall leva i evighet.

 

Detta är den beständiga och eviga glädje, som fördriver all bedrövelse, och som aldrig skall tas ifrån oss.

 

Därför skall vi icke vara otåliga eller missmodiga under korset, utan hålla fast den trösten, att om vi lida, så är det blott fråga om en liten tid. Ty Kristus har uppstått och sitter på Faderns högra sida, för att han skall frälsa oss från djävulen och all nöd och göra oss evigt saliga.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg