. . . när jag ser löpsedlarna, tänker jag på det Horace Engdahl skriver:

I alla politiska system kan de som massan älskar få rättvisa.

Rättssäkerhet betyder rättvisa åt de vedervärdiga.

(Cigaretten efteråt, sid. 38)

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg