Den frågan aktualiseras den här veckan, eftersom Jesus i evangeliet talar om sig själv som herden och att fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.

Hur lär man känna igen en röst?

Det finns bara ett sätt: att umgås, att leva i gemenskap.

En vän som står en riktigt nära kan man ”läsa av” genom att lyssna på honom eller henne. När man hör vännen, vet man ganska snart om vännen är glad eller ledsen, arg eller frustrerad. Man hör det liksom på rösten. Man vet. För man känner sin vän.

I Kyrkans tradition läser vi bibeltexter. Inte minst i vår reformatoriska tradition vill vi ställa bibeltexten i centrum. Där möter vi den gode herden, som gav sitt liv för sin hjord, där hör vi honom tala, där lär vi känna honom, där lär vi känna hans röst.

Det är en rik tradition, ett fantastiskt sammanhang, en djup gemenskap.

Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg.