I söndags skrev Margó Ingvardsson en debattartikel i DN: ”Övergreppen på barn i religionsfrihetens namn måste stoppas”. Bl.a. skriver hon att

Barn upp till tolv års ålder bör ”fridlysas” från religiös utövning i såväl samfund som friskolor.

Att införa en tolvårsgräns i skollagen för religiös utövning på barn under skoldagen och i lagen om trossamfund, är också fullt möjligt utan konflikt med vare sig gällande lag och konventioner.

Eric Muhl och Sara Blom har skrivit en replik: ”Barn har rätt till religion”, som finns på DN.se. Vi skriver bl.a.:

Jämförelsen mellan ett religiöst missbruk, som Borås tingsrätt prövat, och religionens plats i skolan är långsökt och missvisande. Religionens och livsåskådningens plats i ett barns liv är inte bara skyddad utan även nödvändig för ett barns utveckling. Barn har rätt till religion.

Också civilminister Stefan Attefall har en replik på DN.se: ”Trossamfunden förtjänar en mer seriös diskussion än den här.”