Idag möter vi i textläsningarna i kyrkan en välkänd, älskad men också förvanskad bild, bilden av herden.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Jesus sade: Jag är den gode herden.

Dessa ord säger något väsentligt om Jesus Kristus och de är högt älskade men vi tar udden av dem om vi förvandlar dem till en pastoral idyll i ett romantiskt skimmer. Herdeuppdragets villkor var allt annat än en idyll. Den gode herden ger sitt liv för fåren, säger Jesus, och kontrasterar därmed sig själv från alla andra herdar.

När Martin Luther talar om detta, poängterar han att ordet om den gode herden talar om tron och om kärleken. Det förra handlar om vad Jesus gjort för oss, det senare det föredöme han ger oss, att efterfölja.

I Huspostillan skriver han om Jesu ord Jag är den gode herden och giver mitt liv för fåren, och fortsätter:

Han flyr icke ulven, han ger hellre sitt liv, än han lämnar något får åt ulven. Därför skall vi i denna fara se endast på honom, hålla oss till honom, och veta att vi skall bevaras till evigt liv mot djävul, synd och död genom honom såsom våra själars trogne herde.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli, Göteborg.