Hur många gånger om dagen behöver man upprepa att det inte finns någon grundläggande motsättning mellan kristen tro och evolution?

Idag skriver Dagen om att man frågat präster och pastorer om evolutionen. 48% svarar att de inte instämmer alls i påståendet att Gud använde evolutionen för att skapa människan, 35% att de instämmer helt eller delvis. För prästerna i Svenska kyrkan enbart är det 77% som säger att de instämmer helt eller delvis.

Jag menar att det är orimligt att inte ta till sig så väletablerade naturvetenskapliga landvinningar som evolutionsteorin.

Men är inte naturvetenskapliga teorier temporära till sin karaktär? Jo, så är det. Den rådande naturvetenskapliga teorin är alltid den bästa beskrivningen som vi har just nu, men ingen förväntar sig att den ska vara fullständig. Dels görs hela tiden förbättringar och revideringar inom teorin, och dels kan det när som helst dyka upp en bättre teori. Det kan hända också i biologin.

Det behöver inte betyda att den teorin som varit etablerad då blir fel. När kvantmekaniken kom betydde inte det att den klassiska mekaniken (Newton) var fel. Det betydde att det fanns sp mycket mer att veta.

Så kan det också visa sig vara med evolutionsteorin, ingen skulle bli gladare än biologerna.

Teologisk hjälper ny kunskap oss att städa ut föreställningar som vi har upphöjt till sanningar. Vi läser Bibelns texter utifrån vår förförståelse och kunskap. Vår kunskap är birstfällig, vilket påverkar vår tolkning. Ny och bättre kunskap hjälper oss till bättre tolkningar. Sanningen ska göra oss fria (Joh 8:32).

Det kan vara arbetsamt att tänka nytt, att tolka om, att ändra uppfattning. Men belöningen är förbättrad kunskap om Gud och om Guds skapelse, en bättre teologi.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen

Två tidigare debattartiklar i ämnet:

Ny kunskap påverkar förståelsen av världen – och av Gud

Evolutionsteori och kristen tro kan förenas