Jag läser sammanfattningen i pressmaterialet från SIPRI om världens utlägg för militära utgifter. Slutsatsen är att de militära utgifterna 2011 i stort sett var oförändrade jämfört med 2010. Kan man glädjas åt det? Det hade ju naturligtvis kunnat vara värre. Men 1738 miljarder dollar är naturligtvis oerhört mycket, 1738 000 000 000 dollar, om jag nu räknat nollorna rätt.

Att dessa siffror släpps idag föranleder naturligtvis också aktioner och opinionsbildning. Några svenska fredsaktivister (nätverket ofog, Göteborgs fredskommitté, IKFF m.fl.) har sammanställt ett flygblad om de svenska militära utgifterna, och frågar folk vad de skulle vilja använda pengarna till istället.

Finns det en möjlighet att det skulle vara ok, kanske t.o.m. bra, med vapen så länge de inte används? I så fall skulle ju det vara ett argument för vapentillverkning och vapenexport. I förlängningen skulle det då också vara bra att öva och förbereda sig så länge man inte tillämpar sina färdigheter. Men den losskopplingen är omöjlig att göra. När vapen säljs är det orimligt att förvänta sig att de alla kommer att samla damm. När NATO får möjlighet att öva i Sverige så är det krigsförande länder som övar. Idag döms en grupp aktivister för krigsmotstånd, i somras deltog de i fredliga civilolydnadsaktioner vid Vidsel robotbas utanför Luleå. De skriver om bakgrunden i Göteborgs-Posten idag.

Och redan utgiften i sig blir ett problem. Pengarna, arbetstiden, kunskapen, kreativiteten skulle kunna användas till något annat, till fattigdomsbekämpning eller utvecklande av miljöteknik.

På Se Människan scenen, på bokmässan, för några år sedan satt Desmond Tutu och pratade om kriget i Irak. Han slog sig för pannan och sa ”they are so stupid”, på hans oefterhärmliga naiva och knivskarpa sätt. Vi använder en mängd resurser till destruktivitet, 1738 000 000 000 dollar. Vad skulle ekonomerna på ”Lyxfällan” säga om de fick ta sig an världens finanser? Kan det vara så att resurserna för att rädda oss ur fattigdom och ekonomiska kriser finns mitt framför ögonen på oss?

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen