I tidningen Dagen idag skriver Markus Leandersson och Sara Blom om vapenexporten utifrån ett girighetsperspektiv. Rubriken är: Vår girighet deras liv.

Parallellt med att oroshärdar och krigszoner behöver bli befriade från våld och vapen, behöver vi som vapenexportnation bli befriade från en situation där vi tillhandahåller vapen, men tvår våra händer, och från att försöka bygga vår trygghet på andras otrygghet.