Idag (2012-04-12) skriver Sara Blom och Eric Muhl på Bohusläningens debattsida. Rubriken är: Barn har rätt att möta religionerna.

ur artikeln: ”Vi vill alltså hävda barnets rätt till religion, både genom den religion eller det livsåskådningssammanhang där man tar sina första steg, och i mötet med andra religioner och annan tro.”

Om du inte har Bohusläningen själv kan du kanske läsa den på ett bibliotek.