I veckans nummer av Kyrkans Tidning argumenterar Ulrika Knutson för att Sverige bör tillåta halalslakt (http://www.kyrkanstidning.se/kronika/tid-att-erkanna-vart-hyckleri). I korthet: Mycket talar för att också svensk standardslakt är plågsam för djuren och dessutom infördes förbudet efter påtryckningar från Nazityskland.

Ibland hör man också argumentet att religionsfrihet i betydelsen ”rätten att tro vad man vill” bara fungerar i samhällen präglade av protestantismen. Många religioner betonar istället riter och andra handlingar. Hur har man rätt att vara jude eller muslim om man t ex inte får slakta på föreskrivet sätt? Sådana mänskliga rättigheter tar svensk djurskyddslag ingen hänsyn till.

Man kan naturligtvis inta andra ståndpunkter. Det lär väl inte ha gått någon förbi att det i våra dagar finns de som hävdar att också djuren har rättigheter, så att det är lika fel att slakta en gris som att mörda en människa. I så fall är det svårt att hävda att man bör tillåta slakt i religionsfrihetens namn. Slakt ska istället förbjudas helt. Detta är ju f ö ett alternativt sätt att undvika det hyckleri som Ulrika Knutson vänder sig emot.

En ännu extremare idé hittar vi i Deuteronomium (5 Mos). Bland krigslagarna i kapitel 20, där man utan tvekan befaller att samtliga människor ska förintas, läser vi följande: ”När du är i krig med en stad och måste belägra den länge innan du kan inta den, får du inte sätta yxan i träden där och fälla dem… Träden på fälten är ju inte människor, som du måste belägra.” Trädens liv värderas högre än människors.

När ska någon ta sig an växternas rättigheter? Också träden blöder ju när vi sätter kniven i dem. (Jfr http://www.avepalmas.org/rights/swedish.html.)

Konsekvent tänkande är nästan alltid farligt. Någonstans i tankens förlängning når man en punkt där resonemanget blir absurt, eller åtminstone orealistiskt. Inkonsekvens och hyckleri är många gånger att föredra, för det synliggör en av tillvarons få absoluta sanningar, nämligen att ingen är fullkomlig. De som tänker och gör rätt löper alltid risken att bli moralister.

Därmed inte sagt att jag stöder förbudet mot halalslakt. Snarare är jag för både halalslakten och svensk djurskyddslag. Och jag tvekar varje gång jag sätter yxan i ett träd.

Olof Bäckersten, Tankesmedjan Areopagen