Till kategorin ”Insänt” finns möjlighet för den som vill att skicka in en text. Texter ska vara relevanta för Tankesmedjan Areopagen och ska vidare eftersträva den debatton som vi försöker hålla. Varje inlägg ska vara underskrivet med namn och information om vem skribenten är. Texterna uttrycker inte Tankesmedjan Areopagens åsikt, utan endast skribentens. Texter får gärna vara kortare än, men bör inte överskrida 3000 tecken. Vill du skriva en längre text kan du kontakta någon av medarbetarna. Vi förbehåller oss rätten att utan motivering välja att inte publicera en text. Du skickar in din text genom att maila den till någon av medarbetarna, sara.blom@telia.com eller olof.backersten@telia.com.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen