Tankesmedjan Areopagen ska spänna över Svenska kyrkans teologiska bredd. Målet är inte att söka konsensus, utan det konstruktiva samtalet där åsikter bildas och slipas. Olika ståndpunkter och perspektiv bidrar till kvalitén på de texter och inlägg som formas.

Det betyder att inte alla som finns med i samtalet och arbetet i smedjan kommer att hålla med om allt som skrivs eller sägs. För varje text eller inlägg står den eller dem som har skrivit under. Och varje text kommer alltid att vara undertecknad med namn.

Jag hoppas också att bredden i arbetet kring Tankesmedjan Areopagen bidrar till debattonen, genom att vi redan i reflektionen har stötts och blötts mot och med varandras åsikter och tankar. Det som skrivs hoppas jag ska genomsyras av en respekt för andras åsikter, samtidigt som skribenter hävdar sin egen.

Det vore en dröm om vi internt och externt kunde bidra till ett debattklimat där vi t.o.m. uppskattar varandras argumentation, förstår infallsvinklar och delar resonemang även om vi kommit fram till en annan slutsats i sak.

Dessutom tror jag att bredden i sig speglar karaktären hos teologin. Vi vet faktiskt inte vad vi tycker förrän vi har tänkt efter och när vi tänker efter är det önskvärt att många olika perspektiv och en bred kompetens bidrar.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen