TANKESMEDJAN AREOPAGEN kommer att byggas upp under
2012. Detta sker på två parallella spår. Det ena är smedjans
formella utformning och finansiering. Det andra är smedjans
teologiska arbete, att kliva fram som en aktör i det offentliga
samtalet.

Redan nu kan du också anmäla ditt intresse att följa och delta i
tankesmedjans arbete.